Ei, Cacheti konto on kõigile prii. Me teenime protsendipõhist tulu kindlustusehinnalt. Täpselt samamoodi nagu kõik kindlustusagendid ja -vahendajad töötavad.

Kas see vastas teie küsimusele?